ШТО ПРЕСТАВУВА МУСКУЛНАТА БОЛКА ПОРАДИ ПРЕКУМЕРНИ ИЛИ СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ?

Спортот и физичката активност стануваат се поредовни во нашиот секојдневен живот. Се повеќе луѓе се свесни за важноста на здравиот начин на живот и редовното вежбање. Физичката активност има корисен ефект врз нашето здравје и во исто време е одлична во намалувањето на секојдневниот стрес со кој се соочуваме. Меѓутоа кога спортувате или изведувате некои физички активности, може да настане болка, па дури и повреди.

ЗОШТО МУСКУЛНА БОЛКА СЕ СЛУЧУВА ПО СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ?

Највообичаен пример за болка што сите добро го знаеме е таканареченото воспаление на мускулите, или во професионална смисла, одложена болка во мускулите. Оваа болка може да ја почувствуваме веднаш по завршувањето на вежбата, и обично ја чувствуваме само следниот ден, кога се будиме со болка. Ако претераме, болката е уште посилна по два дена. Причината за ова е сеуште непознатa. Меѓутоа битно е да се знае дека одложената болка не е мерка за добар или напорен тренинг. Воспалението на мускулите значи дека тренингот бил премногу напорен и дека мускулите биле полесно повредени. Затоа, дури и по минување на мускулните влакна, нормалната работа на мускулите ќе биде рефлексно нарушена некое време. Всушност, дури и откако ќе помине воспалението на мускулите, нивната работа ќе биде рефлексно нарушена некое време. Кажано на спортски јазик, ова значи дека движењето дури и по престанокот на болката нема да биде целосно точно ако телото не може да ги утврди компензаторните причини за истегнување на помалку погодените мускули. Во прилог на воспаление на мускулите, честите благи спортски повреди вклучуваат разни мускулни напрегања. Важно е да знаете како да ја спречите болката во мускулите и како да се справите со повредата бидејќи занемарувањето и продолжувањето на вежбањето може да предизвика значајни, дури и трајни последици.