Производи

Можете да најдете некои од најлековитите растенија од Алпите во нашите традиционални препарати Alpine Balm и Veno Balm.
.

Alpine Balm Veno Balm

АЛПСKИ БИЛКИ

Лековитите билки се важни и значајни во лекувањето на болести уште од античките времиња, но знаењето за видовите, употребата и лековитите својства на билките се постепено губат со минувањето на времето и развојот на модерната медицина. Меѓутоа, во многу земји, традиционалните рецепти и знаење за лековитата моќ на лековитите билки се сеуште зачувани. Најдовме вакви традиционални рецепти во алпскиот регион, најпознатата планинска област во Европа.

Прочитај повеќе

АЛПСKИ БИЛКИ

ЗА НАС

Мисијата на Global Natures Pharma GmbH е да развие, дистрибуира и промовира производи во областа на фитотерапијата, особено традиционалните производи со потекло од Алпите, и да ги користи овие природни производи за подобрување на квалитетот на животот кај општата популација.

Прочитај повеќе